NPORT-P
  false
  
   
   
    
     0000877880
     XXXXXXXX
    
   
   
   
   
    S000048642
    C000153296
    C000153295
   
   
  
 
 
  
   SIT MUTUAL FUNDS INC
   811-06373
   0000877880
   254900G3NOOZ0B3T2Q46
   80 S. Eighth Street
   Suite 3300
   Minneapolis
   
   55402
   612-332-3223
   Sit Small Cap Dividend Growth Fund
   S000048642
   549300SLBKDDGWRKIP44
   2022-06-30
   2022-03-31
   N
  
  
   22288487.17
   17978.60
   22270508.57
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   0.00000000
   4759.03000000
   N
   
    
     
     
    
    
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
     
      
      
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
      
       
       
       
      
     
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    American Financial Group Inc/O
    549300AFOM7IVKIU1G39
    American Financial Group Inc/OH
    025932104
    
     
     
    
    1875.00000000
    NS
    USD
    273037.50000000
    1.226004781802
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Bio-Techne Corp
    54930073RLKQ51TILZ35
    Bio-Techne Corp
    09073M104
    
     
     
    
    325.00000000
    NS
    USD
    140738.00000000
    0.631947849586
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Huntsman Corp
    5299000V56320A7RIQ67
    Huntsman Corp
    447011107
    
     
     
    
    4650.00000000
    NS
    USD
    174421.50000000
    0.783194956916
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    AZEK Co Inc/The
    N/A
    AZEK Co Inc/The
    05478C105
    
     
     
    
    5700.00000000
    NS
    USD
    141588.00000000
    0.635764556318
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Avid Bioservices Inc
    549300GRUS3ZMGP8MX22
    Avid Bioservices Inc
    05368M106
    
     
     
    
    1975.00000000
    NS
    USD
    40230.75000000
    0.180645852219
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Monolithic Power Systems Inc
    529900TB7O85LSZ1XU31
    Monolithic Power Systems Inc
    609839105
    
     
     
    
    1200.00000000
    NS
    USD
    582816.00000000
    2.616985589566
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    MKS Instruments Inc
    549300KEQATBHAGVF505
    MKS Instruments Inc
    55306N104
    
     
     
    
    3275.00000000
    NS
    USD
    491250.00000000
    2.205831979345
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    EMCOR Group Inc
    529900X0SQJB2J7YDU43
    EMCOR Group Inc
    29084Q100
    
     
     
    
    2400.00000000
    NS
    USD
    270312.00000000
    1.213766623920
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Eagle Materials Inc
    529900KRXRGXL61SG039
    Eagle Materials Inc
    26969P108
    
     
     
    
    1575.00000000
    NS
    USD
    202167.00000000
    0.907779000037
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    AtriCure Inc
    N/A
    AtriCure Inc
    04963C209
    
     
     
    
    3500.00000000
    NS
    USD
    229845.00000000
    1.032059951740
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Helen of Troy Ltd
    N/A
    Helen of Troy Ltd
    000000000
    
     
     
     
    
    750.00000000
    NS
    USD
    146880.00000000
    0.659526923412
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Essential Properties Realty Tr
    N/A
    Essential Properties Realty Trust Inc
    29670E107
    
     
     
    
    10050.00000000
    NS
    USD
    254265.00000000
    1.141711691050
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    PotlatchDeltic Corp
    54930084YA8UJOTXDM59
    PotlatchDeltic Corp
    737630103
    
     
     
    
    2810.00000000
    NS
    USD
    148171.30000000
    0.665325174475
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Commercial Metals Co
    549300OQS2LO07ZJ7N73
    Commercial Metals Co
    201723103
    
     
     
    
    3950.00000000
    NS
    USD
    164399.00000000
    0.738191494295
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    STERIS PLC
    N/A
    STERIS PLC
    000000000
    
     
     
     
    
    975.00000000
    NS
    USD
    235725.75000000
    1.058465949527
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Scotts Miracle-Gro Co/The
    2TH9E0JTOUXOEGI2R879
    Scotts Miracle-Gro Co/The
    810186106
    
     
     
    
    1725.00000000
    NS
    USD
    212106.00000000
    0.952407527350
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    BRP Inc
    529900EPQGESIRCPY551
    BRP Inc
    05577W200
    
     
     
    
    1275.00000000
    NS
    USD
    104282.25000000
    0.468252665502
    Long
    EC
    CORP
    CA
    
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Hannon Armstrong Sustainable I
    N/A
    Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
    41068X100
    
     
     
    
    2800.00000000
    NS
    USD
    132804.00000000
    0.596322259918
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Crane Co
    549300X1RO9ID7AUCA83
    Crane Co
    224399105
    
     
     
    
    3275.00000000
    NS
    USD
    354617.00000000
    1.592316578157
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Wolverine World Wide Inc
    549300OVC7PK14LQ8D87
    Wolverine World Wide Inc
    978097103
    
     
     
    
    5800.00000000
    NS
    USD
    130848.00000000
    0.587539344190
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Vail Resorts Inc
    529900PSZHRNU9HKH870
    Vail Resorts Inc
    91879Q109
    
     
     
    
    700.00000000
    NS
    USD
    182189.00000000
    0.818072921089
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    MP Materials Corp
    N/A
    MP Materials Corp
    553368101
    
     
     
    
    2325.00000000
    NS
    USD
    133315.50000000
    0.598619019323
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    FTI Consulting Inc
    549300K17GM8EQD0FQ48
    FTI Consulting Inc
    302941109
    
     
     
    
    850.00000000
    NS
    USD
    133637.00000000
    0.600062632516
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Lincoln Electric Holdings Inc
    BIMGBY40SIN95O01BN93
    Lincoln Electric Holdings Inc
    533900106
    
     
     
    
    1725.00000000
    NS
    USD
    237722.25000000
    1.067430720105
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    KBR Inc
    254900OFQDXZRKRCV808
    KBR Inc
    48242W106
    
     
     
    
    10775.00000000
    NS
    USD
    589715.75000000
    2.647967145188
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Artisan Partners Asset Managem
    549300T1FUI6JF63XU51
    Artisan Partners Asset Management Inc
    04316A108
    
     
     
    
    6300.00000000
    NS
    USD
    247905.00000000
    1.113153744202
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Applied Industrial Technologie
    549300NU173IJRC6PO38
    Applied Industrial Technologies Inc
    03820C105
    
     
     
    
    2475.00000000
    NS
    USD
    254083.50000000
    1.140896711906
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    FIDELITY INVESTMENTS MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO
    N/A
    FIDELITY GOVERNMENT PORT-I
    316175108
    
     
     
    
    333017.19000000
    NS
    USD
    333017.19000000
    1.495328177860
    Long
    STIV
    RF
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Seres Therapeutics Inc
    549300GMXBE5NUWISF13
    Seres Therapeutics Inc
    81750R102
    
     
     
    
    6800.00000000
    NS
    USD
    48416.00000000
    0.217399615495
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Tenet Healthcare Corp
    0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17
    Tenet Healthcare Corp
    88033G407
    
     
     
    
    6400.00000000
    NS
    USD
    550144.00000000
    2.470280363247
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Old National Bancorp/IN
    549300MMK90CL5KMVX16
    Old National Bancorp/IN
    680033107
    
     
     
    
    20675.00000000
    NS
    USD
    338656.50000000
    1.520650051324
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    National Presto Industries Inc
    N/A
    National Presto Industries Inc
    637215104
    
     
     
    
    750.00000000
    NS
    USD
    57712.50000000
    0.259143161542
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Globant SA
    2221008DCMSPYS42DS88
    Globant SA
    000000000
    
     
     
     
    
    1625.00000000
    NS
    USD
    425863.75000000
    1.912231813932
    Long
    EC
    CORP
    UY
    
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    II-VI Inc
    549300O5C25A0MMHHU33
    II-VI Inc
    902104108
    
     
     
    
    2450.00000000
    NS
    USD
    177600.50000000
    0.797469440097
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    H&E Equipment Services Inc
    254900KVLRCDMQRYY541
    H&E Equipment Services Inc
    404030108
    
     
     
    
    8700.00000000
    NS
    USD
    378624.00000000
    1.700113847018
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Hubbell Inc
    54930088VDQ6840Y6597
    Hubbell Inc
    443510607
    
     
     
    
    1225.00000000
    NS
    USD
    225118.25000000
    1.010835694624
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Neenah Inc
    8SR38IKUT3O1F1I6VH65
    Neenah Inc
    640079109
    
     
     
    
    2525.00000000
    NS
    USD
    100141.50000000
    0.449659690910
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Addus HomeCare Corp
    52990090ZT33AKPDBX62
    Addus HomeCare Corp
    006739106
    
     
     
    
    2575.00000000
    NS
    USD
    240221.75000000
    1.078654083021
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Brink's Co/The
    XFP140TFNOQMIVFTVQ13
    Brink's Co/The
    109696104
    
     
     
    
    2750.00000000
    NS
    USD
    187000.00000000
    0.839675481196
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Spire Inc
    549300NXSY15DRY2R511
    Spire Inc
    84857L101
    
     
     
    
    2950.00000000
    NS
    USD
    211692.00000000
    0.950548566659
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Silgan Holdings Inc
    KAF673KJXD92C8KSLU49
    Silgan Holdings Inc
    827048109
    
     
     
    
    5800.00000000
    NS
    USD
    268134.00000000
    1.203986874198
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Inmode Ltd
    984500DD95A35E9BD358
    Inmode Ltd
    000000000
    
     
     
     
    
    6250.00000000
    NS
    USD
    230687.50000000
    1.035842981649
    Long
    EC
    CORP
    IL
    
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Encompass Health Corp
    549300FVRPM9DRQZRG64
    Encompass Health Corp
    29261A100
    
     
     
    
    4200.00000000
    NS
    USD
    298662.00000000
    1.341065019064
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    ICU Medical Inc
    5493003NRW7LS2QZRH60
    ICU Medical Inc
    44930G107
    
     
     
    
    975.00000000
    NS
    USD
    217074.00000000
    0.974715055642
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    CNO Financial Group Inc
    11XPYHB76MPM4Y4P2897
    CNO Financial Group Inc
    12621E103
    
     
     
    
    14000.00000000
    NS
    USD
    351260.00000000
    1.577242831684
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    AGCO Corp
    LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04
    AGCO Corp
    001084102
    
     
     
    
    1350.00000000
    NS
    USD
    197140.50000000
    0.885208792517
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Provident Financial Services I
    529900JOSO3SXEDVE477
    Provident Financial Services Inc
    74386T105
    
     
     
    
    11075.00000000
    NS
    USD
    259155.00000000
    1.163668980371
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Regal Rexnord Corp
    QH78R09VCJGQKPBPYU33
    Regal Rexnord Corp
    758750103
    
     
     
    
    1042.00000000
    NS
    USD
    155028.76000000
    0.696116837712
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    MDC Holdings Inc
    5299005FV4VNV75R8R35
    MDC Holdings Inc
    552676108
    
     
     
    
    4050.00000000
    NS
    USD
    153252.00000000
    0.688138753178
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Chegg Inc
    549300AKX7O8JG0O3G77
    Chegg Inc
    163092109
    
     
     
    
    3000.00000000
    NS
    USD
    108840.00000000
    0.488718071515
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Stifel Financial Corp
    549300E5F07FE5GHJX84
    Stifel Financial Corp
    860630102
    
     
     
    
    6000.00000000
    NS
    USD
    407400.00000000
    1.829325085771
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    TFI International Inc
    5493007R9W7KO7SJN678
    TFI International Inc
    87241L109
    
     
     
    
    3475.00000000
    NS
    USD
    370122.25000000
    1.661938921765
    Long
    EC
    CORP
    CA
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    People's United Financial Inc
    ROPY7PEPIPIDJNF0BO69
    People's United Financial Inc
    712704105
    
     
     
    
    18425.00000000
    NS
    USD
    368315.75000000
    1.653827297397
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Halozyme Therapeutics Inc
    529900242I3SV9AGM753
    Halozyme Therapeutics Inc
    40637H109
    
     
     
    
    4350.00000000
    NS
    USD
    173478.00000000
    0.778958412443
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    MYR Group Inc
    529900G1IMMZHOQ17I54
    MYR Group Inc
    55405W104
    
     
     
    
    1400.00000000
    NS
    USD
    131656.00000000
    0.591167460707
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    EnPro Industries Inc
    549300Y5CFT2LKCFDN54
    EnPro Industries Inc
    29355X107
    
     
     
    
    2050.00000000
    NS
    USD
    200346.50000000
    0.899604512264
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Knight-Swift Transportation Ho
    N/A
    Knight-Swift Transportation Holdings Inc
    499049104
    
     
     
    
    5750.00000000
    NS
    USD
    290145.00000000
    1.302821617602
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Avient Corp
    SM8L9RZYIB34LNTWO040
    Avient Corp
    05368V106
    
     
     
    
    2125.00000000
    NS
    USD
    102000.00000000
    0.458004807925
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Hercules Capital Inc
    549300UJ5OC256GR2B73
    Hercules Capital Inc
    427096508
    
     
     
    
    13100.00000000
    NS
    USD
    236717.00000000
    1.062916903114
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Axis Capital Holdings Ltd
    N/A
    Axis Capital Holdings Ltd
    000000000
    
     
     
     
    
    6300.00000000
    NS
    USD
    380961.00000000
    1.710607545411
    Long
    EC
    CORP
    BM
    
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Casey's General Stores Inc
    549300CAFWSI86V66Q65
    Casey's General Stores Inc
    147528103
    
     
     
    
    1025.00000000
    NS
    USD
    203124.25000000
    0.912077285354
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Western Alliance Bancorp
    5493003VJXZ5JXT9S762
    Western Alliance Bancorp
    957638109
    
     
     
    
    2775.00000000
    NS
    USD
    229825.50000000
    1.031972391998
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Nexstar Media Group Inc
    52990083ZRR5UT591988
    Nexstar Media Group Inc
    65336K103
    
     
     
    
    2250.00000000
    NS
    USD
    424080.00000000
    1.904222342597
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Donaldson Co Inc
    OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20
    Donaldson Co Inc
    257651109
    
     
     
    
    3275.00000000
    NS
    USD
    170070.75000000
    0.763659031249
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Twist Bioscience Corp
    549300T23BL59LCOH584
    Twist Bioscience Corp
    90184D100
    
     
     
    
    1425.00000000
    NS
    USD
    70366.50000000
    0.315962699185
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Sensient Technologies Corp
    CMMZHMFZQG86EI7WZU92
    Sensient Technologies Corp
    81725T100
    
     
     
    
    2450.00000000
    NS
    USD
    205677.50000000
    0.923541998843
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    World Fuel Services Corp
    D3W7PCXCBRQLL17DZ313
    World Fuel Services Corp
    981475106
    
     
     
    
    8675.00000000
    NS
    USD
    234572.00000000
    1.053285331418
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    AZZ Inc
    549300HD1X2NFLWPYC83
    AZZ Inc
    002474104
    
     
     
    
    3650.00000000
    NS
    USD
    176076.00000000
    0.790624064316
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Altair Engineering Inc
    549300FJ89HZ6GU9S994
    Altair Engineering Inc
    021369103
    
     
     
    
    800.00000000
    NS
    USD
    51520.00000000
    0.231337330434
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    ManTech International Corp/VA
    5299007N03CAU4SWNR02
    ManTech International Corp/VA
    564563104
    
     
     
    
    1275.00000000
    NS
    USD
    109892.25000000
    0.493442929938
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Marten Transport Ltd
    N/A
    Marten Transport Ltd
    573075108
    
     
     
    
    8450.00000000
    NS
    USD
    150072.00000000
    0.673859779754
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Crocs Inc
    549300B0J6YCXD63OG72
    Crocs Inc
    227046109
    
     
     
    
    1375.00000000
    NS
    USD
    105050.00000000
    0.471700049730
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Evercore Inc
    529900P6KLPT95DW3W58
    Evercore Inc
    29977A105
    
     
     
    
    2425.00000000
    NS
    USD
    269951.00000000
    1.212145646119
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Belden Inc
    68BKYO1JC791TTJHUE82
    Belden Inc
    077454106
    
     
     
    
    3175.00000000
    NS
    USD
    175895.00000000
    0.789811330294
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    STORE Capital Corp
    5493004EA6C9IHDZ7N66
    STORE Capital Corp
    862121100
    
     
     
    
    6225.00000000
    NS
    USD
    181956.75000000
    0.817030062102
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Broadstone Net Lease Inc
    549300U8D7PT70B49V21
    Broadstone Net Lease Inc
    11135E203
    
     
     
    
    11800.00000000
    NS
    USD
    257004.00000000
    1.154010467215
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    CubeSmart
    N/A
    CubeSmart
    229663109
    
     
     
    
    5250.00000000
    NS
    USD
    273157.50000000
    1.226543610988
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    YETI Holdings Inc
    549300DSQICIGNT5GO63
    YETI Holdings Inc
    98585X104
    
     
     
    
    2700.00000000
    NS
    USD
    161946.00000000
    0.727176927688
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Air Lease Corp
    5493004NW4M4P8TMMK63
    Air Lease Corp
    00912X302
    
     
     
    
    4225.00000000
    NS
    USD
    188646.25000000
    0.847067544088
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Olin Corp
    549300GKK294V7W57P06
    Olin Corp
    680665205
    
     
     
    
    7625.00000000
    NS
    USD
    398635.00000000
    1.789968103992
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Physicians Realty Trust
    549300ITOVH0OY7PZC34
    Physicians Realty Trust
    71943U104
    
     
     
    
    11250.00000000
    NS
    USD
    197325.00000000
    0.886037242390
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    CMC Materials Inc
    31F6V1MN00ZW3XWB4J69
    CMC Materials Inc
    12571T100
    
     
     
    
    2200.00000000
    NS
    USD
    407880.00000000
    1.831480402515
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Black Hills Corp
    3MGELCRSTNSAMJ962671
    Black Hills Corp
    092113109
    
     
     
    
    4000.00000000
    NS
    USD
    308080.00000000
    1.383354129662
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Power Integrations Inc
    54930085LGXSCIHD5W31
    Power Integrations Inc
    739276103
    
     
     
    
    3400.00000000
    NS
    USD
    315112.00000000
    1.414929519950
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Boot Barn Holdings Inc
    529900QE1BFMYA3N4E71
    Boot Barn Holdings Inc
    099406100
    
     
     
    
    2200.00000000
    NS
    USD
    208538.00000000
    0.936386339559
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Hanover Insurance Group Inc/Th
    JJYR6MFKFF6CF8DBZ078
    Hanover Insurance Group Inc/The
    410867105
    
     
     
    
    1275.00000000
    NS
    USD
    190638.00000000
    0.856010986012
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Piper Sandler Cos
    QUQDBTUSOAKFEVMRMF78
    Piper Sandler Cos
    724078100
    
     
     
    
    1450.00000000
    NS
    USD
    190312.50000000
    0.854549411845
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Associated Banc-Corp
    549300N3CIN473IW5094
    Associated Banc-Corp
    045487105
    
     
     
    
    7175.00000000
    NS
    USD
    163303.00000000
    0.733270187731
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Booz Allen Hamilton Holding Co
    529900JPV47PIUWMA015
    Booz Allen Hamilton Holding Corp
    099502106
    
     
     
    
    3200.00000000
    NS
    USD
    281088.00000000
    1.262153484804
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Atrion Corp
    N/A
    Atrion Corp
    049904105
    
     
     
    
    250.00000000
    NS
    USD
    178250.00000000
    0.800385853065
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Colliers International Group I
    D3O8K13PHLEXXD1DT480
    Colliers International Group Inc
    194693107
    
     
     
    
    2050.00000000
    NS
    USD
    267320.00000000
    1.200331816221
    Long
    EC
    CORP
    CA
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Carlisle Cos Inc
    XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11
    Carlisle Cos Inc
    142339100
    
     
     
    
    1650.00000000
    NS
    USD
    405768.00000000
    1.821997008845
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Carlyle Group Inc/The
    529900NGGVF94UK6PG95
    Carlyle Group Inc/The
    14316J108
    
     
     
    
    8075.00000000
    NS
    USD
    394948.25000000
    1.773413699820
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    HCI Group Inc
    549300CZF7EZJH0MPH74
    HCI Group Inc
    40416E103
    
     
     
    
    2100.00000000
    NS
    USD
    143178.00000000
    0.642904043030
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
   
    Thor Industries Inc
    254900XZO1228PDSG060
    Thor Industries Inc
    885160101
    
     
     
    
    2300.00000000
    NS
    USD
    181010.00000000
    0.812778924338
    Long
    EC
    CORP
    US
    N
    
    1
    
     N
     N
     N
    
   
  
  
   
  
  
   2022-05-20
   SIT MUTUAL FUNDS INC
   Paul Rasmussen
   Paul Rasmussen
   VP, Treasurer & Chief Compliance Officer 
  
 
 XXXX
HTML
    

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

March 31, 2022

 

 

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Investments are grouped by economic sectors.

 

 
Name of Issuer   Quantity          Fair Value ($)  

 

 

Common Stocks - 98.4%

      

Commercial Services - 5.0%

      

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

    3,200          281,088  

Brink’s Co.

    2,750          187,000  

Colliers International Group, Inc.

    2,050          267,320  

FTI Consulting, Inc. *

    850          133,637  

World Fuel Services Corp.

    8,675          234,572  
      

 

 

 
         1,103,617  
      

 

 

 

Consumer Durables - 3.6%

      

BRP, Inc.

    1,275          104,282  

Helen of Troy, Ltd. *

    750          146,880  

MDC Holdings, Inc.

    4,050          153,252  

National Presto Industries, Inc.

    750          57,713  

Thor Industries, Inc.

    2,300          181,010  

YETI Holdings, Inc. *

    2,700          161,946  
      

 

 

 
         805,083  
      

 

 

 

Consumer Non-Durables - 2.0%

      

Crocs, Inc. *

    1,375          105,050  

Sensient Technologies Corp.

    2,450          205,678  

Wolverine World Wide, Inc.

    5,800          130,848  
      

 

 

 
         441,576  
      

 

 

 

Consumer Services - 3.2%

      

Chegg, Inc. *

    3,000          108,840  

Nexstar Media Group, Inc.

    2,250          424,080  

Vail Resorts, Inc.

    700          182,189  
      

 

 

 
         715,109  
      

 

 

 

Electronic Technology - 8.9%

      

CMC Materials, Inc.

    2,200          407,880  

II-VI, Inc. *

    2,450          177,600  

MKS Instruments, Inc.

    3,275          491,250  

Monolithic Power Systems, Inc.

    1,200          582,816  

Power Integrations, Inc.

    3,400          315,112  
      

 

 

 
         1,974,658  
      

 

 

 

Finance - 29.0%

      

Air Lease Corp.

    4,225          188,646  

American Financial Group, Inc.

    1,875          273,037  

Artisan Partners Asset Management, Inc.

    6,300          247,905  

Associated Banc-Corp.

    7,175          163,303  

Axis Capital Holdings, Ltd.

    6,300          380,961  

Broadstone Net Lease, Inc.

    11,800          257,004  

Carlyle Group, Inc.

    8,075          394,948  

CNO Financial Group, Inc.

    14,000          351,260  

CubeSmart

    5,250          273,157  

Essential Properties Realty Trust, Inc.

    10,050          254,265  

Evercore Partners, Inc.

    2,425          269,951  

H&E Equipment Services, Inc.

    8,700          378,624  

Hannon Armstrong Sust. Inf. Cap., Inc.

    2,800          132,804  

Hanover Insurance Group, Inc.

    1,275          190,638  

HCI Group, Inc.

    2,100          143,178  

Hercules Capital, Inc.

    13,100          236,717  

Old National Bancorp

    20,675          338,657  

People’s United Financial, Inc.

    18,425          368,316  

Physicians Realty Trust

    11,250          197,325  

Piper Sandler Cos

    1,450          190,313  

PotlatchDeltic Corp.

    2,810          148,171  

Provident Financial Services, Inc.

    11,075          259,155  

 

 

Name of Issuer   Quantity     Fair Value ($)  

 

 

Stifel Financial Corp.

    6,000       407,400  

STORE Capital Corp.

    6,225       181,957  

Western Alliance Bancorp

    2,775       229,826  
   

 

 

 
      6,457,518  
   

 

 

 

Health Services - 4.9%

   

Addus HomeCare Corp. *

    2,575       240,222  

Encompass Health Corp.

    4,200       298,662  

Tenet Healthcare Corp. *

    6,400       550,144  
   

 

 

 
      1,089,028  
   

 

 

 

Health Technology - 7.0%

   

AtriCure, Inc. *

    3,500       229,845  

Atrion Corp.

    250       178,250  

Avid Bioservices, Inc. *

    1,975       40,231  

Bio-Techne Corp.

    325       140,738  

Halozyme Therapeutics, Inc. *

    4,350       173,478  

ICU Medical, Inc. *

    975       217,074  

Inmode, Ltd. *

    6,250       230,687  

Seres Therapeutics, Inc. *

    6,800       48,416  

STERIS, PLC

    975       235,726  

Twist Bioscience Corp. *

    1,425       70,366  
   

 

 

 
      1,564,811  
   

 

 

 

Industrial Services - 4.5%

   

EMCOR Group, Inc.

    2,400       270,312  

KBR, Inc.

    10,775       589,716  

MYR Group, Inc. *

    1,400       131,656  
   

 

 

 
      991,684  
   

 

 

 

Non-Energy Minerals - 2.9%

   

AZEK Co., Inc. *

    5,700       141,588  

Commercial Metals Co.

    3,950       164,399  

Eagle Materials, Inc.

    1,575       202,167  

MP Materials Corp. *

    2,325       133,315  
   

 

 

 
      641,469  
   

 

 

 

Process Industries - 5.6%

   

Avient Corp.

    2,125       102,000  

Huntsman Corp.

    4,650       174,422  

Neenah, Inc.

    2,525       100,141  

Olin Corp.

    7,625       398,635  

Scotts Miracle-Gro Co.

    1,725       212,106  

Silgan Holdings, Inc.

    5,800       268,134  
   

 

 

 
      1,255,438  
   

 

 

 

Producer Manufacturing - 11.5%

   

AGCO Corp.

    1,350       197,140  

Applied Industrial Technologies, Inc.

    2,475       254,084  

AZZ, Inc.

    3,650       176,076  

Belden, Inc.

    3,175       175,895  

Carlisle Cos, Inc.

    1,650       405,768  

Crane Co.

    3,275       354,617  

Donaldson Co., Inc.

    3,275       170,071  

EnPro Industries, Inc.

    2,050       200,347  

Hubbell, Inc.

    1,225       225,118  

Lincoln Electric Holdings, Inc.

    1,725       237,722  

Regal Rexnord Corp.

    1,042       155,029  
   

 

 

 
      2,551,867  
   

 

 

 

Retail Trade - 1.8%

   

Boot Barn Holdings, Inc. *

    2,200       208,538  
 

 

   
MARCH 31, 2022    1


    

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

March 31, 2022

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (Continued)

 

     
Name of Issuer   Quantity       Fair Value ($)  

Casey’s General Stores, Inc.

    1,025       203,124  
   

 

 

 
      411,662  
   

 

 

 

Technology Services - 2.6%

   

Altair Engineering, Inc. *

    800       51,520  

Globant SA *

    1,625       425,864  

ManTech International Corp.

    1,275       109,892  
   

 

 

 
      587,276  
   

 

 

 

Transportation - 3.6%

   

Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.

    5,750       290,145  

Marten Transport, Ltd.

    8,450       150,072  

TFI International, Inc.

    3,475       370,122  
   

 

 

 
      810,339  
   

 

 

 

Utilities - 2.3%

   

Black Hills Corp.

    4,000       308,080  

Spire, Inc.

    2,950       211,692  
   

 

 

 
      519,772  
   

 

 

 

Total Common Stocks
(cost: $15,366,025)

      21,920,907  
   

 

 

 

Short-Term Securities - 1.5%

   

Fidelity Inst. Money Mkt. Gvt. Fund, 0.12%
(cost $337,776)

    337,776       337,776  
   

 

 

 

Total Investments in Securities - 99.9%
(cost $15,703,801)

      22,258,683  

Other Assets and Liabilities, net - 0.1%

      14,149  
   

 

 

 

Total Net Assets - 100.0%

      $22,272,832  
   

 

 

 
 
               
*

Non-income producing security.

 

 

PLC — Public Limited Company

Numeric footnotes not disclosed are not applicable to this Schedule of Investments.

 

 

 

A summary of the levels for the Fund’s investments as of March 31, 2022 is as follows:

 

     Investment in Securities  
    

Level 1

Quoted

        Prices ($)        

    

Level 2

Other significant

observable inputs ($)

    

Level 3

Significant

unobservable inputs ($)

           Total ($)          
  

 

 

 

Common Stocks**

     21,920,907        —                —          21,920,907    

Short-Term Securities

     337,776        —                —          337,776    
  

 

 

 

Total:

     22,258,683        —                —          22,258,683    
  

 

 

 

 

**

For equity securities categorized in a single level, refer to the Schedule of Investments for further breakdown.

There were no transfers into or out of level 3 during the reporting period.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund’s most recent annual report.

 

   
2